Roberto Rossi

Adeziv 1 kg pentru lipire cca 6-7 cutii 500g licheni conservati

Transport GRATUIT la comenzile de peste 400 Lei (cu TVA).
226100Lei
Discount: -55,752%
Cumpără
Comandă minimă: 1 buc.
În stoc
Livrare:
Produse în stoc
în 1-2 zile lucratoare
restul în 5-10 zile
Cod produs: R101132R
Caracteristici speciale: data fabricatie lotului disponibil spre vanzare este din 18.02.2020 
Categorie produs: Adezivi de lipire 
Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricatiei daca se respecta conditiile de depozitare 
Livrarea se face: la galeata de 1 kg 

1.           Identificarea substantei

Detalii cu privire la produs

-            Denumirea comercial?: MOSS-GLUE 41-06

-            Domeniul de utilizare a substan?ei/amestecului: Adeziv pentru muschisi licheni conservati

-            Furnizor:

Hilderinggroenkunst

Groeneweg 55-7311 DB Apeldoorn

Telefon: +31 55 5217395

info@hildering.nl

www.hildering.nl

 

-            Departamentul de contact pentru informare: Cercetare ?i Dezvoltare (R&D – Reaserch and Development)

-            Informatii privind datele de contact în caz de urgenta:

+40.364.105.005 (programul de lucru cet)

+40.728.733.078 sau +40.727.733.077 (pentru personal tehnic din domeniul sanatatii si securitatii ocupationale, pentru furnizarea informatiilor din sectiunea 3, fara denumire comercial?)

 

2.        Identificarea pericolelor

-          Evaluarea pericolului: produsul nu este periculos

-          Sistemul de clasificare:

-          Clarificarea este în linie cu Regulamentul CE 1999/45/CEE (clasificarea amestecurilor periculoase) si 1907/2006/EG (REACH). Aceasta este totusi completat cu informatii din literatura tehnica si cu informatii puse la dispozitie de companiile furnizoare.

-          Informatii incluse pe eticheta cu privire la pericolele pentru oameni si mediul înconjurator.

Produsul nu trebuie sa fie etichetat în conformitate cu Regulamentul UE 1272/2008/EG în versiunea sa actualizat?.

3.   Compozitie / Informatii cu privire la ingrediente

Caracterizare din punct de chimic:

Adeziv cu dispersie în mediul acvatic pe baza de amidon si polimer de acetat de vinil

Compusi periculosi:

Nici unul, contine o cantitate neglijabila de conservanti.

Informatii suplimentare:

Informatii suplimentare pot fi consultate în sectiunea 15. Pentru textul complet al frazelor H si P, consultati sectiunea 16.

4.           Masuri de prim ajutor

Informatii generale: Nu sunt necesare masuri speciale

Inhalare: Puneti la dispozitia persoanei aer curat. Daca apar simptome, consultati un medic.

Contactul cu pielea: Clatiti si spalati cu apa si sapun. Daca apar simptome, consultati un medic.

Contactul cu ochii: Poate aparea o usoara iritatie reversibila. Clatiti riguros cu apa. Daca apar simptome, consultati un medic.

Înghijire: Daca apar simptome, consultati un medic.

Indicatii pentru medic: Nu sunt cunoscute simptome principale, tratati simptomatic.

 

5.           Masuri pentru combatere a incendiilor

Pericolele: Nu au fost identificate.

Pericole privind incendiile: Produsul are la baza apa si în forma umeda are un potential redus de generare a incendiilor. Polimerul în stare uscata poate fi combustibil. Produsele de descompunere ar putea fi toxice.

Medii de stingere a incendiilor adecvate: Apa, spuma rezistenta la alcool, pulbere, CO2, nisip ... toate mediile de stingere a incendiilor sunt adecvate

Echipament de protectie: Nu sunt necesare masuri speciale.

 

6.           Masuri care trebuie implementate în caz de dispersie accidental?

-            Precautii de securitate personale: Nu sunt necesare, se recomand? utilizarea manusilor de protectie si a ochelarilor de protectie. Purtati încaltaminte adecvata, deoarece produsul poate face ca suprafetele podelelor sa fie alunecoase.

-            Precautii privind mediul înconjurator: Nu permiteti produsul sa fie deversat în canale de scurgere sau cursuri de apa. Contine apa contaminata.

-            Metode pentru curatare/colectare: Colectati o cantitate de material cât mai mare posibil în recipientele de deseuri desemnate în acest sens. Absorbiti cu material absorbant (de exemplu, nisip, dolomita, lianti pe baza de acid, lianti universali, rumegus).

-            Informatii suplimentare: Nu sunt emise materiale periculoase.

 

7.           Manipularea si depozitarea

Manipularea

Recomandari cu privire la manipularea în siguranta:

Manipulati produsul în conformitate cu bunele practici de igiena în industrie si cu bunele practici de siguranta. Produsul se curata cel mai bine de pe mâini sau îmbracaminte sau de pe alte suprafete , când înca este umed. Nu sunt necesare masuri speciale.

Protectie – incendiu si explozie. Nu sunt necesare masuri speciale de protectie împotriva incendiilor.

 

Depozitarea

Masuri tehnice / Conditii de depozitare: Pastrati produsul într-un loc uscat, racoros si închis etans. Nu sunt necesare masuri tehnice de protectie speciale.

Protejati produsul împotriva înghetului. Pastrati produsul la temperaturi cuprinse între 10 si 15ºC.

Informatii suplimentare cu privire la conditiile de depozitare: Nu exista restrictii speciale la depozitarea împreuna cu alte produse.

Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricatiei in conditiile respectarii temperaturilor la depozitarea produsului;

 

8.           Controlul expunerii si protectie personal?

-      Informatii suplimentare cu privire la proiectarea sistemelor tehnice: Nu exista date suplimentare, consultati sectiunea 7.

-      Componente cu valori critice care necesita monitorizare la locul de munca: Produsul nu contine cantitati relevante de materiale cu valori critice care trebuie monitorizate la locul de munca.

-            Echipament individual de protectie:

Masuri generale de protectie si igiena.

Masuri normale de precautie trebuie respectate la manipularea substantelor chimice.

-            Protectia mâinilor: Materialul din care sunt fabricate manusile trebuie sa fie impermeabil si rezistent la actiunea produsului.

-         Materialul din care sunt fabricate manusile: Selectarea tipului adecvat de manusi depinde de materialul si de marcajele de calitate si variaza de la un producator la altul. Rezistenta materialului din care sunt fabricate manusile trebuie verificate înainte de aplicare.

-            Durata de penetrare a materialului manusii: Trebuie stabilit înainte de utilizare.

-            Protectia ochilor: Ochelari de protectie.

 

9.           Proprietati fizice si chimice

Forma: pasta lichida;

Culoare: alb murdar;

Miros: slab, caracteristic, inofensiv;

Punctul de fierbere: Nu este stabilit. Aproximativ 100º C

Punctul de topire: Nu este stabilit. Aproximativ 0º C

Punctul de aprindere: nu este aplicabil

Densitatea la 20º C: aproximativ 1,06 g/cm3

Solubilitatea în apa: miscibil la 20 ºC

Vâscozitatea la 20 ºC: Aproximativ 600.000 mPas Brookfield RVT 6/4

Valoarea pH-ului la 20 ºC: Aproximativ 6.0

Continut de materii solide:  Aproximativ 38%

 

10.           Stabilitate si proprietati fizice si chimice

-          Descompunerea termica / conditii care trebuie evitate: Produsul nu prezinta descompunere daca este utilizat în conformitate cu specificatiile.

-          Conditii care trebuie evitate: Pâna în prezent nici o conditie nu este cunoscuta ca fiind nociva sau reactiva

-          Materiale care trebuie evitate: Cantitati semnificative de acizi si baze pot afecta proprietatile produsului si/sau stabilitatea acestuia.

-          Produse chimice de descompunere: Nu sunt cunoscute componente periculoase.

 

11.            Informatii de natura toxicologic?

-          Toxicitate acuta: În principiu, produsul nu este toxic

-          Efect primar iritant:

-          Pentru piele: Nu are efect iritant

-          Ochi: Posibil efect iritant redus

-          Sensibilizare: Nici un efect de sensibilizare cunoscut

-          Informatii suplimentare de natura toxicologica: Produsul nu face obiectul clasificarii conform metodei de calcul  al Liniilor Directoare Generale privind Clasificarea EC pentru Preparate în versiunea actualizat?

Atunci când este utilizat si manipulat în conformitate cu specificatiile, produsul nu are efecte nocive conform experientei noastre si a informatiilor care ne-au fost furnizate.

 

12. Informatii de natura ecologica

-          Informatii de natura ecologica: Nu sunt cunoscute informatii specifice de natura ecologica pentru acest produs.

-          Pe baza informatiilor aferente materialelor utilizate la acest produs, produsul poate fi considerat non-daunator pentru mediul ecologic.

 

-          Potentialul biologic de degradare: Acest produs poate fi considerat în totalitate biodegradabil în circumstante normale.

-          Nu evacuati produs nediluat sau cantitati semnificative de produs sa fie deversate în apele subterane sau în sistemele de canalizare.

 

13. Aspecte privind eliminarea

-          Produsul: Deseul de produs poate fi eliminat în conformitate cu reglementarile locale, în functie de compozitia produsului la momentul eliminarii. O solutie diluata poate fi tratata într-o instalatie de tratare biologic?, cu acordul autoritatilor.

-          Ambalarea: Ambalajul poate fi reutilizat / eliminat în conformitate cu reglementarile locale.

-          Catalogul European:

08 04 10 deseuri de adezivi si materiale de etansare altele decât cele mentionate la 08 04 09.

 

Suprafete de aplicare:

-       Acest adeziv de lipire muschi si licheni face aderenta cu aproape toate tipurile de suprafete, chiar si pe sticla, oglinda, metal.

-      Adezivul se poate folosi pentru lipire doar pe plan orizontal. Nu se recomanda folosorea acestuia in plan vertical deoarece produsul are nevoie de un timp de uscare de 24 de ore in conditiile de temperatura de minim 15 grade Celsius si umiditate de maxim 35%. Daca umiditatea este mai mare de 35% si temperatura mai mica de 15 grade Celsius atunci acest timp de uscare poate creste pana la 48 de ore.

Modalitate de aplicare:   

     1.      Se verifica daca recipientul este intact si nu s-a spart pe timpul livrarii prin curier; 

      2.      Se deschide capacul sigilat al recipientului in care a fost livrat adezivul;

      3.      Dupa deschiderea capacului, adezivul se prezinta intr-o stare solubila foarte compacta;

    4.    Inainte de folosire adezivul trebuie amestecat in toata masa acestuia pentru a se omogeniza pana devine ca o pasta groasa cremoasa (cum este smantana dupa ce se amesteca si se omogenizeaza). Puteti folosi orice tip de ustensila pe care o aveti la indemana. De preferat ar fi sa nu folositi vesela din bacatarie deoarece solutia ataca inoxul si o poate oxida;

      5.      Dupa omogenizarea adezivului se poate incepe aplicarea acestuia pe stratul suport pe care doriti sa lipiti muschii/lichenii conservati;

      6.     Aplicarea se poate face cu : pensula, spatula, gletiera dreapta sau gletiera crestata, mistrie sau orice alta ustensila pe care o aveti la indemana cu ajutorul careia veti putea aplica adezivul pe stratul suport pe care veti dori sa lipiti muschii sau lichenii conservati si cu care veti putea crea o pelicula de aproximativ 0,5-0,7 cm grosime.

      7.      Timpul pe care il aveti la dispozitie pentru a aplica muschii si lichenii pe adeziv este de maxim 30 min. In tot acest timp adezivul nu se va usca si veti putea aplica astfel decoratiunile dorite; 

      8.      Dupa aplicarea muschilor, lichenilor sau a altor decoratiuni aveti posibilitatea de a le remodela, reloca daca veti dori acest lucru atata timp cat nu ati depasit cele 30 de minute maxime . Relocarea se poate realiza fara sa se deterioreze materia prima (mschii, lichenii sau decoratiunile folosite) cu conditia de a aplica pe suprafata produsului o cantitate de adeziv necesare pentru a putea face priza pe noua zona in care veti dori lipirea acestora. La fel pe suprafata de unde au fost relocati adezivul nu va mai fi suficient pentru a lipi alte produse, astfel ca este necesara o noua aplicare locala de adiziv pentru a putea aplica alte produse.

       9.      Nu aplicati adeziv pe o suprafata mai mare de lucru daca in 30 min nu veti reusi sa aplicati decoratiunile pe toata suprafata respectiva;

   10.    Daca suprafata de amenjare este mai mare si necesita mai multe aplicari de suprafete cu adeziv ideal ar fi ca aproape de finalizarea acoperirii unei suprafete cu muschi sau licheni sa aplicati adezivul pe o noua suprafata, astfel adezivul va avea un timp de fixare mult mai bun.

      11.    Dupa finalizarea in intregime a lipirii decoratiunilor pe stratul suport este foarte important ca produsul sa fie lasat la uscat in pozitie orizontala si nu verticala. Daca il veti pozitiona pe verticala inainte ca adezivul sa se usuce atunci produsele se vor desprinde de pe suprafata suport.

      12.     Timpul de uscare a adezivului este de 24 de ore in conditiile de temperatura de minim 15 grade Celsius si umiditate de maxim 35%. Daca umiditatea este mai mare de 35% si temperatura mai mica de 15 grade Celsius atunci acest timp de uscare poate creste pana la 48 de ore.

       13.      Doar dupa uscarea adezivului produsul finit se poate fixa in orice pozitie : pe verticala, pe tavan, pe orizontala sau in orice alta pozitie.

 


Apelează