Roberto Rossi
Transport GRATUIT la comenzile de peste 300 Lei (cu TVA).

Adeziv 1 kg pentru lipire cca 6-7 cutii 500g licheni conservati

170106Lei
Discount: -37,647%
Cumpără
Comandă minimă: 1 buc.
În stoc
Livrare:
Produse în stoc
în min. 24 ore
restul în 5-10 zile
ATENȚIE!
Acest produs este perisabil.
Cod produs: R101132R
Lipire: Adezivul se foloseste doar pe orizontala, cu o cutie de adeziv de 1 kg se pot lipi 6-7 cutii de licheni de 500g, dupa aplicarea adezivului, produsul finit se mentine in pozitie orizontala timp de 24 de ore, necesar adeziv special de lipire pentru 1 mp - 1,5 kg, recomandam adezivul special de lipire pentru muschi si licheni (vezi mai jos in pagina produsului) 
Greutate: 1 kg
Livrarea se face: la galeata de 1 kg 

1.          Identificarea substantei

Detalii cu privire la produs

-            Denumirea comerciala: MOSS-GLUE 41-06

-            Domeniul de utilizare a substantei/amestecului: Adeziv pentru muschi si licheni conservati la temperatura de 20 °C. Poate fi utilizat peste termenul de valabilitate daca in urma verificarii se constata ca adezivul nu si-a modificat proprietatile.   

-            Departamentul de contact pentru informare: Cercetare È™i Dezvoltare (R&D – Reaserch and Development)

-            Informatii privind datele de contact in caz de urgenta:

+40 (0) 364 105 005  (programul de lucru cet)

2.           Identificarea pericolelor

-          Evaluarea pericolului: produsul nu este periculos

-          Sistemul de clasificare:

-          Clarificarea este în linie cu Regulamentul CE 1999/45/CEE (clasificarea amestecurilor periculoase) si 1907/2006/EG (REACH). Aceasta este totusi completata cu informatii din literatura tehnica si cu informatii puse la dispozitie de companiile furnizoare.

-          Informatii incluse pe eticheta cu privire la pericolele pentru oameni si mediul înconjurator.

Produsul nu trebuie sa fie etichetat in conformitate cu Regulamentul UE 1272/2008/EG în versiunea sa actualizata.

3.           Compozitie / Informatii cu privire la ingrediente

Caracterizare din punct de chimic:

Adeziv cu dispersie in mediul acvatic pe baza de amidon si polimer de acetat de vinil

Compusi periculosi:

Nici unul, contine o cantitate neglijabila de conservanti.

Informatii suplimentare:

Informatii suplimentare pot fi consultate în sectiunea 15. Pentru textul complet al frazelor H si P, consultati sectiunea 16.

4.           Masuri de prim ajutor

Informatii generale: Nu sunt necesare masuri speciale

Inhalare: Puneti la dispozitia persoanei aer curat. Daca apar simptome, consultati un medic.

Contactul cu pielea: Clatiti si spalati cu apa si sapun. Daca apar simptome, consultati un medic.

Contactul cu ochii: Poate aparea o usoara iritatie reversibila. Clatiti riguros cu apa. Daca apar simptome, consultati un medic.

Inghitire: Daca apar simptome, consultati un medic.

Indicatii pentru medic: Nu sunt cunoscute simptome principale, tratati simptomatic.

5.           Masuri pentru combatere a incendiilor

Pericolele: Nu au fost identificate.

Pericole privind incendiile: Produsul are la baza apa si în forma umeda are un potential redus de generare a incendiilor. Polimerul în stare uscata poate fi combustibil. Produsele de descompunere ar putea fi toxice.

Medii de stingere a incendiilor adecvate: Apa, spuma rezistenta la alcool, pulbere, CO2, nisip ... toate mediile de stingere a incendiilor sunt adecvate

Echipament de protectie: Nu sunt necesare masuri speciale.

6.           Masuri care trebuie implementate in caz de dispersie accidentala

-            Precautii de securitate personale: Nu sunt necesare, se recomanda utilizarea manusilor de protectie si a ochelarilor de protectie. Purtati încaltăminte adecvata, deoarece produsul poate face ca suprafetele podelelor sa fie alunecoase.

-            Precautii privind mediul înconjurator: Nu permiteti produsul sa fie deversat in canale de scurgere sau cursuri de apa. Contine apa contaminata.

-            Metode pentru curatare/colectare: Colectati o cantitate de material cat mai mare posibil in recipientele de deseuri desemnate in acest sens. Absorbiti cu material absorbant (de exemplu, nisip, dolomita, lianti pe baza de acid, lianti universali, rumegus).

-            Informatii suplimentare: Nu sunt emise materiale periculoase.

7.           Manipularea si depozitarea

Manipularea

Recomandari cu privire la manipularea in siguranta:

Manipulati produsul in conformitate cu bunele practici de igiena in industrie si cu bunele practici de siguranta. Produsul se curata cel mai bine de pe maini sau imbracaminte sau de pe alte suprafete, cand inca este umed, cu apa. Nu sunt necesare masuri speciale.

Protectie – incendiu si explozie. Nu sunt necesare masuri speciale de protectie impotriva incendiilor.

Depozitarea

Masuri tehnice / Conditii de depozitare: Pastrati produsul intr-un loc uscat, racoros si inchis etans. Nu sunt necesare masuri tehnice de protectie speciale.

Protejati produsul împotriva inghetului. Pastrati produsul la temperaturi cuprinse intre 5 si 30ºC.

Informatii suplimentare cu privire la conditiile de depozitare: Nu exista restrictii speciale la depozitarea impreună cu alte produse.

8.           Controlul expunerii si protectie personala

-            Informatii suplimentare cu privire la proiectarea sistemelor tehnice: Nu exista date suplimentare, consultati sectiunea 7.

-            Componente cu valori critice care necesita monitorizare la locul de munca: Produsul nu contine cantitati relevante de materiale cu valori critice care trebuie monitorizate la locul de munca.

-            Echipament individual de protectie:

Masuri generale de protectie si igiena

Masuri normale de precautie trebuie respectate la manipularea substantelor chimice.

-            Protectia mainilor: Materialul din care sunt fabricate manusile trebuie sa fie impermeabil si rezistent la actiunea produsului.

-            Materialul din care sunt fabricate manusile: Selectarea tipului adecvat de manusi depinde de materialul si de marcajele de calitate si variaza de la un producator la altul. Rezistenta materialului din care sunt fabricate manusile trebuie verificata inainte de aplicare.

-            Durata de penetrare a materialului manusii: Trebuie stabilit inainte de utilizare.

-            Protectia ochilor: Ochelari de protectie.

9.           Proprietati fizice si chimice

Forma: pasta lichida

Culoare: alb murdar

Miros: slab, caracteristic, inofensiv

Punctul de fierbere: Nu este stabilit. Aproximativ 100º C

Punctul de topire: Nu este stabilit. Aproximativ 0º C

Punctul de aprindere: nu este aplicabil

Densitatea la 20º C: aproximativ 1,06 g/cm3

Solubilitatea în apa: miscibil la 20 ºC

Vascozitatea la 20 ºC: Aproximativ 600.000 mPas Brookfield RVT 6/4

Valoarea pH-ului la 20 ºC: Aproximativ 6.0

Continut de materii solide:  Aproximativ 38%

10.           Stabilitate si proprietati fizice si chimice

-          Descompunerea termica / conditii care trebuie evitate: Produsul nu prezinta descompunere daca este utilizat in conformitate cu specificatiile.

-          Conditii care trebuie evitate: Pana in prezent nici o conditie nu este cunoscuta ca fiind nociva sau reactiva

-          Materiale care trebuie evitate: Cantitati semnificative de acizi si baze pot afecta proprietatile produsului si/sau stabilitatea acestuia.

-          Produse chimice de descompunere: Nu sunt cunoscute componente periculoase.

11.            Informatii de natura toxicologica

-          Toxicitate acuta: In principiu, produsul nu este toxic

-          Efect primar iritant:

-          Pentru piele: Nu are efect iritant

-          Ochi: Posibil efect iritant redus

-          Sensibilizare: Nici un efect de sensibilizare cunoscut

-          Informatii suplimentare de natura toxicologica: Produsul nu face obiectul clasificarii conform metodei de calcul  al Liniilor Directoare Generale privind Clasificarea EC pentru Preparate in versiunea actualizata

Atunci cand este utilizat si manipulat in conformitate cu specificatiile, produsul nu are efecte nocive conform experientei noastre si a informatiilor care ne-au fost furnizate.

12. Informatii de natura ecologica

-          Informatii de natura ecologica: Nu sunt cunoscute informatii specifice de natura ecologica pentru acest produs.

-          Pe baza informatiilor aferente materialelor utilizate la acest produs, produsul poate fi considerat non-daunator pentru mediul ecologic.

-          Potentialul biologic de degradare: Acest produs poate fi considerat în totalitate biodegradabil în circumstante normale.

-          Nu evacuati produs nediluat sau cantităti semnificative de produs sa fie deversate in apele subterane sau in sistemele de canalizare.

13. Aspecte privind eliminarea

-          Produsul: Deseul de produs poate fi eliminat in conformitate cu reglementarile locale, in functie de compozitia produsului la momentul eliminarii. O solutie diluata poate fi tratata intr-o instalatie de tratare biologica, cu acordul autoritatilor.

-          Ambalarea: Ambalajul poate fi reutilizat / eliminat in conformitate cu reglementarile locale.

-          Catalogul European:

08 04 10 deseuri de adezivi si materiale de etansare altele decat cele mentionate la 08 04 09.

-          Ambalaj contaminat: Eliminare în conformitate cu reglementările oficiale. Curatati cu apa si posibil cu agent de curatare diluat.

14. Informații cu privire la transport

-          Transport rutier clasa ADR/RID È™i GGVS/GGVE: Nu este clasificat.

-          Transport maritim clasa IMDG/GGVS: Nu este clasificat.

-          Poluant marin: Nu

-          Transport pe calea aerului clasa ICAO-TI si IATA-DGR: Nu este clasificat.

-          Servicii postale: Produsul este sigur din perspectiva ambalarii sale in ambalaje de posta

-          Identificare: Produsul poate fi clasificat ca fiind non-periculos.

15. Informatii de reglementare

 Legile si reglementarile specifice de sanatate si securitate ocupationala si mediu pentru substanta sau amestec

-          Incadrat conform Directivei UE 1907/2006/EU (REACH)

-          Anexa XIV (substante cu risc foarte ridicat): Nici una dintre componente nu este reglementata.

-          Anexa XVII: NU este aplicabila.

-          Alte reglementari UE:

Acest produs nu face obiectul reglementarii internationale privind etichetarea conform regulamentului UE 1272/2008/UE.

-          Informatii cu privire la valorile COV (Compusi Organici Volatili):

Nu contine aditivi desemnati în mod obisnuit ca fiind COV.

-          Utilizati precautii de siguranta standard asa cum este aplicabil pentru toate utilizarile chimice.

16. Alte informatii

-          Aceste date se bazeaza pe cunostintele pe care le detinem la acest moment, cu toate acestea, acestea nu vor constitui o garantie pentru caracteristicile unui produs specific si nu vor defini o relatie contractuala valida din perspectiva juridica. Informatia furnizata cu privire la produs din prezenta Fisa de Securitate a fost compilata pe baza cunostintelor privind constituentul individual.

Datele indicate în Fisa se aplica doar atunci cand produsul este utilizat pentru scopul adecvat. Produsul nu este vandut ca fiind adecvat pentru alte domenii de utilizare – utilizare intr-un astfel de mod poate genera riscuri care nu sunt mentionate în aceasta Fisa. Nu utilizati pentru alte domenii de aplicare fara a solicita recomandarea producatorului.

Contact: office@robertorossi.ro

-          Fraze de risc H: Nu sunt aplicabile

-          Fraze de risc P: Nu sunt aplicabile

08 04 10 deseuri de adezivi si materiale de etansare altele decat cele mentionate la 08 04 09.


Apelează